Wat willen we realiseren met Sileram?

Ons hoofddoel is dat we willen dat minder mensen stress ervaren bij het uitvoeren van hun werk en daarmee hun werkgeluk verhoogd wordt.

Doelstellingen Sileram

Wist u dat het ziekteverzuim sinds 18 jaar niet zo hoog geweest als nu! Dit willen we aanpakken samen met het verhogen van de productiviteit. Om te zorgen dat het niet alleen om hogere productiviteit gaat willen we de tijdwinst die Sileram brengt verdeel wordt over de werkgever en werknemer. Volgens ons een win win!

Even wat cijfers

Om een an ander in perspectief te zetten hoe groot het probleem is:

 • De geschatte kosten van loondoorbetaling aan werknemers die verzuimen, bedragen in totaal jaarlijks 13,3 miljard euro;
 • 50% van de werknemers heeft een of meerdere dagen verzuim per jaar;
 • Werkdruk / werkstress is met bijna 40% de hoofdoorzaak bij door werk gerelateerd verzuim;
 • Meeste verzuim (procentueel) vind plaats tussen de 25 & 35 jaar maar bij iedere leeftijdsklasse is het boven de 40%.

Probeer het maar eens in waarde om te zetten voor uw situatie. Een medewerker met een gemiddeld jaarinkomen kost u per dag 410 euro kost!

Dit is opgebouwd uit:

 • Loondoorbetaling 153 euro
 • Kosten vervanging 146 euro
 • Verlies productie/dienst 43 euro
 • Kosten arbodienstverlening 60 euro
 • Verzuimbegeleiding 7,50 euro

Wij hopen samen mu u hier iets aan te kunnen doen.

Waardoor ontstaat werkdruk en uitval?

De meest voorkomende oorzaken van (werk)-stress:

 • Hoge werkdruk (door te veel of te moeilijk werk);
 • Te makkelijk / saai werk;
 • Onduidelijkheid over je taken;
 • Ervaren van een slechte werk- privébalans;
 • Niet gewaardeerd worden.

Dat hiervoor verschillende methodes zijn om dit aan te pakken mag duidelijk zijn. Een aantal van deze richten zich op een vorm van ontspanning (denk aan Yoga / Sporten). Super goed en ik kan afhankelijk van wat bij jouw past dit soort activiteiten aanbevelen. Wat je hiermee niet bereik is het wegnemen van de oorzaak van stress. Dit zorgt ervoor dat je beter met stress kan omgaan dan wel anders gaat ervaren wat op zich natuurlijk ook waardevol is want het maakt ons weerbaarder.

In dit probleemveld willen wij helpen en hiervoor oplossingen aanbieden.

De eerste stap naar vermindering in werkstress is natuurlijk dit bespreekbaar maken voor medewerkers. Het tweede deel is de verwachtingen managen met elkaar. Tot dit punt komen veel organisaties nog wel maar hoe maak je dit nu meetbaar.

Dat is wat we bij Sileram doen:

 • Het vastleggen van de verwachtingen;
 • Het meetbaar maken van de inspanningen;
 • De voortgang inzichtelijk maken waar we met elkaar mee bezig zijn;
 • Zichtbaar maken in de impact van een medewerker;
 • Een medewerker in zijn kracht zetten door op het moment te laten zien waarin hij / zij nu het meest efficient in is.

Ondanks dat je ons als een productiviteitsverbeteraar kan zien is dat niet onze doelstelling. Wij staan voor stress vermindering en werkgeluk verhoging. Er is veel meer winst te behalen voor een organisatie door uitval te verminderen. Daarnaast zijn blije en gezonde werknemers uiteindelijk veel productiever.

mail send drawing. Girl on paper plane with megaphone.

Inschrijven nieuwsbrief

Ontvang eens per maand de beste artikelen over optimaliseren, rust en focus voor jou en je team.

Dank voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Zeker ook intresant: